طراح قالب: آوازک

[ طراح قالب: آوازک ]
به یادم هم بودن هدیه ایست که نیازی به با هم بودن ندارد

[ جمعه بیست و یکم شهریور 1393 ] [ 22:6 ] [ نرگس ]

[ ]

مگذار که عشق به عادت دوست داشتن تبدیل شود!

مگذار که حتی آب دادن گلهای باغچه تبدیل به عادت آب دادن گلها شود

عشق. عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتن دیگری نیست

تازگی ذات عشق است و طراوت بافت عشق

چگونه می شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت و عشق همچنان عشق بماند؟

 

[ دوشنبه ششم مرداد 1393 ] [ 14:4 ] [ نرگس ]

[ ]

خوشبختی فقط یه تعریف دارد

باور داشتن خوشبختی

 

[ شنبه بیست و یکم تیر 1393 ] [ 23:3 ] [ نرگس ]

[ ]

الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدردی /همدردی کنم

پیش از آنکه مرا بفهمند/دیگران را درک کنم

پیش از آنکه دوستم بدارند/دوست بدارم

زیرا در عطا کردن است که می ستانیم

در بخشیدن است که بخشیده می شویم

در مردن است که حیات ابدی می یابیم

[ شنبه بیست و یکم تیر 1393 ] [ 11:44 ] [ نرگس ]

[ ]

 

 

امشب کلی مهمان دارم قراره خوش بگذره بیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیال غم و غصه

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 16:4 ] [ نرگس ]

[ ]

مهر تو دو بال برای پرواز به من هدیه کرد و من را از قفس تنهایی ها نجات داد

عشق تو قلب مرا به شوق آورد و امید را در وسعت دلم پروراند

نگاهت  مرابه دور دست ها برد و از رویا های شیرین با هم بودن خبر داد

وجودت مرا به زندگی دلخوش کرد و غم را سوزاند

 

[ جمعه ششم تیر 1393 ] [ 15:13 ] [ نرگس ]

[ ]

تو را می شناسم چون همیشه مهربان هستی آشنا

اشکهای من هستی بلندبالایی و بزرگ مثل آسمان

گفته بودی اهل دلی ولی با عبور از مرزهای نازک بی مهری

گذشتی و جاودانه شدی در سر زمین محبت ها

[ جمعه ششم تیر 1393 ] [ 15:6 ] [ نرگس ]

[ ]

آن گاه که نیلوفران به عشق تو سر از مرداب بیرون آوردند 

من هم زندگی را معنا کردم آنگاه که پرستوها معنای عشق را دریافتند

من نیز تو را در وجودم یافتم.آن زمان که باران

اشکهایش را نثار زمین کرد و به آن جان دوباره بخشید

من نیز به عشقت باریدم و کویر دل را آبیاری کردم.

 

 

[ جمعه ششم تیر 1393 ] [ 14:24 ] [ نرگس ]

[ ]

از کودک فل فروش پرسیدند چه میکنی؟؟

گفت:به آنان که در امروز خود مانده اند فردا را میفروشم.

 

 

[ جمعه ششم تیر 1393 ] [ 13:57 ] [ نرگس ]

[ ]